The Connected Educator Month Coming Soon

The Connected Educator Month Coming Soon

The Connected Educator Month is about to start in less than two week. Educators around the world are connecting to learn and grow together as professionals.

The Connected Educator Month is an opportunity to give teachers the chance to show and experience self-directed and self-motivated learning as they are participating and contributing to the learning of others from around the world.

Take your professional development and learning into your own hands. Choose what and when you want to learn. Make global connections that will continue supporting you and your students long after the month of October is over.

Take a look at the sites and calendar of events from the following countries (remember you can participate virtually in any of the events from afar).

I am adding my two cents by being part of the Connected Educator month in a variety of forms and my hope is that this blog post inspires you to take action FOR your own learning: participate, contribute and connect beyond your zip code!

Virtually, I will be part of Connected Educator Month New Zealand as an online panelist (Date and Time still to be determined and announced… so far the first week of October)

Ng? kaupapa m? 2014

As part of the global Connected Educator efforts to distribute ownership of the event out to the community, all participating organisations were asked to nominate and vote on thematic choices, and hundreds of organisations and/or their representatives cast their ballots.

As a result, this year’s CEM themes will include:

 • Blended Learning
 • Collaboration and Capacity-Building
 • Diversity, Inclusiveness, and Global Connected Education
 • Educator Professional Development and Learning
 • Leadership For Change
 • Student Agency, Student Voice, and the Maker Movement
 • Whole Community Engagement (Parents,Teachers, Students, Community Members)

Physically, I will be traveling to Oslo, Norway to be one of the keynote presenters (with Shelly Sanches Terrell, Kristina Alexanderson and Michael Furdyk) at the Connected Educator Month Conference.

Hint: Copy and paste the text below into Google Translate in case you don’t speak Norwegian

”Connected educators month” i Norge

I oktober lanserer vi ”Connected Educators Month” i Norge. Bak dette prosjektet står NHO, Norsk senter for IKT i utdanning, IKT Norge, Itslearning, NDLA, TV 2 Skole, Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet og Sandvika vgs. Det er Sandvika vgs som er initiativtaker og leder prosjektet.

Selve ideen er hentet fra USA, som arrangerer dette for 3 gang nå i år. Initiativet kom fra kunnskapsdepartementet som så behovet for å få flere lærere på nett. President Obama støttet initiativet og deltok på noen av arrangementene. Mer informasjon om dette finnes på deres hjemmeside «Connected Educator Month»: connectededucators.org.

I år ønsker Usa å synliggjøre at dette er et globalt prosjektet og de har derfor oppfordret andre land til deltagelse. Resultatet er at Australia, New Zealand og Norge deltar i dette globale prosjektet.

 • Få flere lærere og skoleledere på nett slik at de ser nytten av å bruke sosiale medier til å dele, lære og bedre egen praksis
 • Få flere lærere og skoleledere til å se hvordan digitalt innhold og tjenester kan øke elevenes læringsutbytte.
 • Dele gode eksempler ved instruksjonsvideoer, webinarer og ressurser skolene kan nyttiggjøre seg på planleggingsdager og i etterutdanning av lærere.
 • Støtte og oppmuntre innovasjon og nytenkning på dette området
 • Støtte, oppmuntre og anerkjenne eksisterende ildsjeler

I flere land har man nå fått øynene opp for hvordan vi kan lære i fellesskap ved hjelp av teknologi. Vi ser en voldsom vekst i online kurs, såkalte MOOCs som tilbys fra universitet og høyskoler. Flipped classroom og ressurser på nett hjelper elevene i sin læring og kan gjøre skolehverdagen enklere for læreren. Det handler selvsagt om elevenes læring og deres resultater. Når diskusjonene rundt på arbeidsplassene er sentrert rundt elevenes læring øker sjansen for at elevene oppnår gode resultater. Samfunnet for øvrig er i en konstant endring og skolene ved rektor og lærere plikter å holde seg oppdatert.

cross posted at langwitches.org/blog

Silvia Tolisano is a Curriculum21 faculty member, author of the book Digital Storytelling Tools for Educators and founder of the Around the World with 80 Schools project. Read more at http://langwitches.org/blog.